25 kwi 2023

trójkąt
WOFIL platynowym sponsorem III Konferencji Naukowo-Technicznej w Rytrze

W dniach 17-19 maja br. w Rytrze odbędzie się III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA pt. „WYZWANIA ORAZ PROBLEMY MAŁYCH SYSTEMÓW WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH”, na którą zaprasza Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. Współorganizatorami Konferencji są: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Stowarzyszenie Hydrologów Polskich, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Forum Wodociągów Galicyjskich.

Firma WOFIL jest platynowym sponsorem tego wydarzenia.

Podczas konferencji zostaną poruszone takie zagadnienia jak perspektywy rozwoju branży wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach wiejskich czy nowe możliwości zarządzania małymi systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, zagrożenia oraz problemy eksploatacyjne małych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, nowe rodzaje zanieczyszczeń i zagrożeń dla jakości wody i ścieków, technologie zagospodarowania osadów z małych oczyszczalni ścieków oraz wiele innych.

Konferencję uświetni Jubileusz 45-lecia pracy naukowej Prof. dr. hab. inż. Jana Pawełka.

Więcej informacji na stronie konferencji.

Zainteresowany współpracą?

Dostarczamy kompletne rozwiązania
Skontaktuj się z nami